รมว. แรงงาน รับข้อเรียกร้อง วันแรงงาน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ครอบคลุมสิทธิ สวัสดิการ

วันแรงงาน

รมว. แรงงาน รับข้อเรียกร้อง วันแรงงาน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ครอบคลุมสิทธิ สวัสดิการ คนทำงาน เนื่องใน วันแรงงาน แห่งชาติ ปี 2564 เมื่อ เวลา 13.00 น. ของ วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ห้องจัตุมงคล อาคารกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางธิวัลรัตน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และ ผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี  2564 จาก นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นำเสนอต่อรัฐบาล มีจำนวน ทั้งสิ้น 12 ข้อ และ ข้อเสนอเร่งด่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – … Read more