เลื่อนเปิดเทอมล่าสุด 2564 จังหวัดไหน-โรงเรียนไหนบ้าง สรุปให้ที่นี่

เลื่อนเปิดเทอมล่าสุด

เลื่อนเปิดเทอมล่าสุด 2564   สืบเนื่องจากกรณีที่ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 64 กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ออกประกาศ “เลื่อนเปิดเทอม” หรือ เปิดภาคเรียน 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.ออกไปอีกเป็นวันที่ 14 มิ.ย.  โดยให้เหตุผลว่า เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง แต่ขณะเดียวกันประกาศของกระทรวงศึกษาฯ ยังระบุด้วยว่า โรงเรียน หรือ สถานศึกษาพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)  และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) หากต้องการเปิดเทอมก่อน ทำได้โดยต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ความพร้อมของ สธ.

วันที่ 10 มิ.ย. เวลา 12.30 น. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ศบค.ชุดเล็กได้พูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม หรือ เปิดภาคเรียน 1/ 2564 ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งถึงความพร้อมโดยให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของผู้เรียน เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับการเรียนวิถีใหม่ในรูปแบบ 4 ON เลื่อนเปิดเทอมล่าสุด 2564 โดยแยกพื้นที่ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ( สีแดงเข้ม ) 4 จังหวัด

1.กรุงเทพมหานคร

2.จังหวัดนนทบุรี

3.จังหวัดปทุมธานี

4.จังหวัดสมุทรปราการ

ให้เปิดเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทำการเรียนการสอน แต่ให้จัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบ

 1.ทางออนไลน์ หรือการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์

 2.ออนแอร์ หรือการเรียนรู้ผ่านดีแอลทีวี หรือทางดิจิตอลทีวี

 3.ออนดีมานหรือการเรียนการสอนผ่านการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ 

4.ออนแฮนด์ หรือการจัดส่งหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้ถึงบ้านทางไปรษณีย์เท่านั้น

สำหรับจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ( สีแดง ) 17 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด ( สีส้ม )สามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ เช่น เรียนในที่ตั้งสามารถทำได้ โดยโรงเรียนทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ไทยสต็อปโควิด 44 ข้อ และมีมาตรการปลอดภัยเพียงพอที่จะเปิดการเรียนได้ โดยการใช้สถานที่ของโรงเรียนต้องผ่านการประเมิน

รายชื่อบางจังหวัด บางโรงเรียนเริ่มทยอย ประกาศ เลื่อนเปิดเทอมแล้ว

จังหวัดนนทบุรี

 นางแน่งน้อย เพิ่งพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบางบัวทอง ลงนามในประกาศโรงเรียนบางบัวทอง เรื่อง การขยายระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระบุว่า

ตามที่ โรงเรียนบางบัวทอง ได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม  2564 เป็นต้นมา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ (Online) นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทั่วประเทศยังมี ความรุนแรง และแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง อยู่ในหลายพื้นที่ และจังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดงเข้ม ซึ่งเสี่ยง กับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประกอบกับข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนยังฉีดวัคซีนไม่ครบทุกคน ทําให้โรงเรียน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ที่โรงเรียนได้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาที่จัดการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในสังกัดเทศบาลนศรนครศรีธรรมราช

จังหวัดชลบุรี

 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 33/2564 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2564 โดยมีรายละเอียดเผยถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 ( covid 19 ) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาถือได้ว่าผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมีจำนวนลดลง แต่ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีการเผยแพร่ประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายไมตรี ไตยติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัดยะลา

วันที่ 9 มิ.ย.64 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการ จังหวัดยะลา ได้ชี้แจงจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ ต่อการเปิดสถานศึกษา ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบให้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ของ จังหวัดยะลา ออกไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โรงเรียนสตรีศึกษา จ.สงขลา

เมื่อเวลา 22.20 น. วันที่ 7 มิถุนายน โรงเรียนสตรีศึกษา จ.สงขลา ออกประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ด่วน! เลื่อนการเปิดเรียน จากกำหนดการเดิม วันที่ 14 มิ.ย.64 ให้ขยายเวลาดูสถานการณ์ไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 28 มิ.ย.64 ตามประกาศจังหวัดสงขลา”

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ศบค.ยังพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมบุคลากร โดยเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หากบุคลากรต้องข้ามพื้นที่จากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพฯขอให้ทุกคนสำรวจความเสี่ยงของตัวเองและสังเกตอาการ ไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง หรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้กักตัว 14 วัน ก่อนติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น และสถานศึกษาต้องเอาใจใส่บุตรหลานที่จะเดินทางไปเรียนด้วย

บทความแนะนำ