สินเชื่อออมสิน

สินเชื่อออมสิน ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียน สินเชื่อโควิด กู้สูงสุด 10,000 บาท เริ่ม วัน 13 พฤษภาคม 2564 แบงก์ออมสิน ได้ทำการ เปิดลงทะเบียน สินเชื่อกู้ภัยโควิด สูงสุดได้ รายละหนึ่งหมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อ เดือน ผ่านแอปฯ MyMo ประเดิม 6 ทั้งหมด  จังหวัด พื้นที่สีแดง เข้มก่อน ส่วนเฟสสอง จะเป็นพื้นที่ ทั่วไป เริ่มกู้ได้ 20 พฤษภาคม  

สินเชื่อออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้ขานรับมติ ครม. เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด ระลอกใหม่ ด้วยมาตรการ ” สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ” วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เลยทีเดียว เพื่อ ช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อน ของประชาชน จากการขาดรายได้

อันเนื่อง มาจาก มาตรการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น และช่วย บรรเทาความเดือดร้อน รายละ 10,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถให้ยื่นกู้สินเชื่อจากออมสินผ่าน MyMo ได้ตั้งแต่  วัน 13 พฤษภาคม นี้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เป็นวันแรกที่ ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน เพื่อขอกู้ในโครงการ  “ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ” วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo By GSB คิด ดอกเบี้ย 0.35 % ต่อ เดือน ไม่ต้องมีหลัก ประกันการกู้ ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ย 6 งวดแรก นั้นเอง

สำหรับ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ได้กล่าวว่า โครงการ สินเชื่อออมสิน ดังกล่าว เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ อนุมัติมาตรการเยียวยา และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบ ของ การแพร่ระบาด ของ โควิด-19 รอบ 3

โดย รัฐบาลมอบหมายธนาคารออมสิน เป็นผู้จัดทำ มาตรการ ที่จะสามารถดำเนินการ ได้โดย ทันที ด้วย มาตรการ “ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ” วงเงินรวมราว 10,000 ล้านบาท เพื่อ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน จากการขาดรายได้ของประชาชน นั้นเอง จากสาเหตุ เนื่องมาจากมาตรการป้องกัน และ ควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น ของรัฐบาล

เงื่อนไขกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด

1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

2. ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ)

3. มีสัญชาติไทย

4. อายุ 20 ปีขึ้นไป

5. วงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

6. อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

7. ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้

8. ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

สินเชื่อออมสิน

การแบ่งกู้ออกเป็น 2 เฟส ได้แก่

เฟสที่ 1 เพื่อ เร่งช่วยเหลือ ลูกค้าธนาคารมากกว่า 9 ล้านคน ในพื้นที่สีแดงเข้ม ในพื้นที่ ทั้งหมด 6 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ , นนทบุรี , ปทุมธานี , ชลบุรี , สมุทรปราการ และ เชียงใหม่ เริ่ม 13 พฤษภาคม นี้

เฟสที่ 2 เพื่อ ช่วยเหลือครอบคลุม ทุกพื้นที่ เริ่ม 20 พฤษภาคม นี้ เป็น ต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด-19 ให้ผู้ที่มีแอปฯ MyMo รายเดิมก่อน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่ สีแดงเข้มในเฟสแรก จากนั้น จะมีมาตรการเฟสที่ 2 ในพื้นที่ สีแดง และ สีส้ม เท่ากับว่า จะไม่มีการทางไปสมัครแอปฯ MyMo ที่สาขา

กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดเฟสแรก

สำหรับในระยะแรกของโครงการ นั้น จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอปฯ MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  

ซึ่งมี จำนวนมากกว่า 9 ล้านคน เลยทีเดียว โดยเริ่มจาก ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด ก่อน สามารถยื่นกู้ได้ทางแอปฯ MyMo ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดเฟสสอง

หลังจาก นั้นในระยะ ที่สอง จะขยายให้เปิด บริการลูกค้า ในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอปฯ MyMo กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ นั้นเอง

ธนาคารออมสิน แจ้งย้ำว่า ธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอปฯ MyMo เท่านั้น จึงขอแจ้งเตือนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ ด้วย ที่จะมาแอบอ้างชื่อ และ โลโก้ธนาคารออมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่น เช่น LINE หรือแอปพลิเคชั่นที่ไม่ใช่ MyMo อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความแนะนำ