จองหุ้นเงินติดล้อ เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อหุ้น TIDLOR

จองหุ้นเงินติดล้อ กระแสความสนใจในการซื้อหุ้นบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กำลังพุ่งแรง และ กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ ถึงแม้ว่าจะเทียบกับกระแสการจองหุ้นบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ไม่ได้ แต่กลายเป็นหุ้นอีกตัว ที่คาดว่าประชาชน จะแห่จองซื้ออย่างล้นหลามอย่างแน่นอน

วันที่ 22 เมษายน 2564 บริษัท เงินติดล้อ จำกัด มหาชน หรือ TIDLOR เปิดให้ประชาชนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ไปจนถึง 16.00 น. ของวันที่ 26 เม.ย. 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ( แอปพลิเคชั่นโมบายแบงกิ้ง KMA ) และธนาคารกสิกรไทย ( เว็บไซต์ K-My Invest ) นั้นเอง

จองหุ้นเงินติดล้อ

รายละเอียด ก่อนจอง ซื้อหุ้น TIDLOR หรือ หุ้นเงินติดล้อ

สำหรับบริษัทเงินติดล้อ ตอนนี้มีแผนจะนำไปใช้ในการขยายสาขา จำนวน 500 สาขา ในช่วงเวลา 3 ปี ข้างหน้าเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน บริษัทเงินติดล้อ มีเครือข่ายสาขามากกว่า 1,000 แห่ง และ ครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ที่สำคัญมีการ ปรับปรุง และ พัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การเปลี่ยนมาสู่ระบบดิจิทัล ปรับปรุงโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระหนี้คืนบางส่วน และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จองหุ้นเงินติดล้อ

จำนวนการเปิดจองซื้อหุ้นเงินติดล้อ

หุ้นสามัญของ TIDLOR ที่จะเสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 907, 428 , 600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวมกันนั้นไม่เกินร้อยละ 39.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการ IPO ในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเงินติดล้อจำนวนไม่เกิน ทั้งหมด 210 , 816 , 700 หุ้น นั้นเอง

2. การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวนไม่เกิน ทั้งหมด 284 , 144 , 300 หุ้น นั้นเอง

3. การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมโดย Siam Asia Credit Access Pte.Ltd. จำนวนไม่เกิน 412 , 467 , 600 หุ้น นั้นเอง

จองหุ้นเงินติดล้อ

10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนจองซื้อหุ้น  “หุ้นเงินติดล้อ” (TIDLOR)

หุ้นเงินติดล้อ หรือ หุ้น TIDLOR ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เริ่มเปิดให้จอง สำหรับประชาชน หรือ นักลงทุน รายย่อย  ได้ในระหว่างวันที่ 22 – 26 เม.ย. โดยใช้วิธีจองซื้อแบบ Small lot first นั้นเอง ก่อนที่จะตัดสินใจจองซื้อหุ้น TIDLOR เราจึงมีรายละเอียดที่ต้องรู้ เกี่ยวกับการเปิดจอง IPO ในครั้งนี้ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจที่จะ ลงทุน ดังนี้

1. จำนวนหุ้นที่ TIDLOR ของ บริษัท เงินติดล้อ  จำนวนหุ้น จำนวนไม่เกิน 907,428,600 หุ้น คิดเป็น 39.1% ของหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 136,114,200 หุ้น ( ไม่เกิน 15.0 % ของ จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด ) นั้นเอง

2. ระยะเวลาเสนอขายหุ้น เปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้นได้ตั้งแต่ วันที่ 22 – 26 เม.ย. 64 เป็นต้นไป ส่วน นักลงทุนสถาบัน จองซื้อหุ้นได้ตั้งแต่  วันที่ 28 – 30 เม.ย. 64

3. ราคาหุ้น ราคา IPO คือ ดังนี้ 34 – 36.50 บาท/หุ้น

4. ระยะเวลาการเปิดจองซื้อ สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.  เป็นต้นไป

5. จำนวนจองซื้อหุ้นขั้นต่ำ คือ จำนวน 1,000 หุ้น และ ทวีคูณครั้งละ 100 หุ้น ยกตัวอย่าง เช่น 1,100 , 1,200 , 1,300  หุ้น เป็นต้นไป

6. ราคาที่จองซื้อ หุ้น คือ ต้องชำระค่าจองซื้อ ที่ราคาสูงสุดก่อน ที่ราคา 36.50 บาท ต่อหุ้น หรือ คิดเป็นมูลค่าขั้นต่ำ 36,500 บาทในการจอง หุ้นเงินติดล้อ

7. การคืนเงิน  ถ้าหากมีราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 36.50 บาท หรือ ได้รับหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองไป ทางธนาคารที่ท่านได้ทำการจองจะ คืนเงินส่วนต่างอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นั้นเอง

8. วิธีการจัดสรรหุ้นสำหรับผู้จองซื้อหุ้นเงินติดล้อบุคคลทั่วไป จะทำหารจัดสรรโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ Settrade ด้วยวิธี “Small Lot First”  โดยจะ ประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 ผ่านทาง https://www.settrade.com นั้นเอง

9. วันเข้าเทรด หุ้น จะจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก ภายในเดือน พฤษภาคม 2564

10. สำหรับช่องทางการจองซื้อ หุ้น มีช่องทางดังนี้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกสิกรไทย หรือ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี

รายละเอียดและข้อมูลการจองหุ้นผ่านธนาคาร

1. วันเวลาจองซื้อ  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของ วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จน ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 (รวมเสาร์ – อาทิตย์)

2. รูปแบบการจองซื้อหุ้น จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น ทวีคูณของ 100 หุ้น จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 36,500 บาท ทวีคูณของ 3,650 บาท ถ้าหากราคา IPO สุดท้ายต่ำกว่า 36.5 บาท ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืน ทันที

3. การจัดสรร การจัดสรรหุ้นให้ผู้ลงทุนรายย่อยเป็นแบบ Small lot first จัดสรรรอบแรกให้ผู้จองซื้อรายละ 1,000 หุ้น และจัดสรรรอบต่อไปรอบละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นจะหมด นั้นเอง แต่ถ้ามีผู้สนใจจองซื้อเป็นจำนวนมากจนจัดสรรไม่พอในรอบแรก ทำให้มีระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มผู้ได้รับจัดสรร โดยผู้จองซื้อทุกรายไม่ว่าจองซื้อก่อน หรือ หลังก็ต่างมีสิทธิได้รับจัดสรรเท่าเทียมกัน หมด นั้นเอง

4. ประกาศผลการจัดสรรหุ้นเงินติดล้อ คาดว่าจะดำเนินการได้ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

บทความแนะนำ